Holland Golft

Golfregelexamen

Het golfregelexamen toetst de golfer op de golfregels en de etiquette. Het is belangrijk dat iedere golfer de basisregels en etiquette kent zodat er op een zelfde en eerlijke manier gespeeld.

Het golfregelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een examinator en bestaat uit een schriftelijke multiplechoicetest van 20 vragen. De vragen hebben betrekking op de spelregels in de meest voorkomende spelsituaties. Ook wordt de kennis van de etiquette en de Stableford puntentelling getoetst.

De tijdsduur van het examen is 60 minuten. U slaagt voor dit onderdeel wanneer u hij ten minste 15 van de 20 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

Wanneer u voor het golfregelexamen bent geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Het golfregelexamen mag ook worden gedaan vóórdat u uw NGF-Golfbaanpermissie heeft gehaald. Na het behalen van het golfregelexamen ontvangt u een golfregelexamenbewijs. Het is belangrijk dit bewijs goed te bewaren omdat dit is onbeperkt geldig is.

Nadat u geslaagd bent voor het golfregelexamen en u in het bezit bent van de NGF-Golfbaanpermissie, kunt u uw handicap gaan halen.

Naar de GRATIS oefenvragen